CHALLENGE #2

Click here for English version

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving
Hoe maak je dementie tot een zorg van iedereen?

Probleemeigenaar: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad)
Pitcher: Wies Arts, programmamanager PGraad

HET PROBLEEM?
In Brabant leeft een grote groep mensen met dementie en dit aantal groeit alsmaar verder. Een steeds groter deel van deze mensen met dementie woont thuis in de wijk. De PGraad is samen met stichting ZET op zoek naar innovatieve ideeën om als samenleving zorg te kunnen dragen voor deze kwetsbare doelgroep.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
In Brabant leven 38.000 mensen met dementie. 70% van hen woont thuis in de wijk. Gezien het veranderende zorgbeleid zal dit aantal thuiswonende mensen met dementie gaan stijgen naar 80%. Bij elke persoon met dementie zijn 3 mantelzorgers betrokken. Op dit moment zorgen 114.000 mensen in Brabant als mantelzorger voor iemand met dementie. 50% van de mantelzorgers voelt zich overbelast en om het zorgen voor iemand te kunnen volhouden is de omgeving hard nodig.

Met het programma Dementie Vriendelijke Gemeenten (DVG) zette de PGraad al in op het versterken van de omgeving: deelnemende gemeenten organiseren allerlei acties en activiteiten om dementie bespreekbaar te maken of zorgen dat bepaalde voorzieningen voor mensen met dementie toegankelijker worden. 

Er is echter meer nodig om mensen met dementie én mantelzorgers gezond en actief te houden: de totale gemeenschap! Wat kan een vereniging betekenen voor haar leden die dementie krijgen? Hoe houd je mensen betrokken? Wat kan de woningcorporatie doen voor haar huurders met dementie, zodat ze zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving? Wat kunnen buren voor mensen met dementie betekenen? Wat kunnen ondernemers doen, zodat mensen met dementie hun eigen boodschappen kunnen blijven doen?

 

DE UITDAGING!
De challenge luidde: op welke manier kun je komen tot een dementievriendelijke gemeenschap, waar niet alleen voor de hand liggende partijen (zoals gemeenten en zorgorganisaties), maar alle actoren in de omgeving (zoals ook verenigingen, buren en winkeliers) oog hebben voor de kwetsbare doelgroep?

De winnaars!
© 2016 Provincie Noord-Brabant | Ontwerp door Studio Blikwerk